Vossakvann - kulturplanten som nesten forsvann!

Mange har kanskje hørt om planten kvann (Angelica archangelica). Kvann finnes viltvoksende over nesten hele landet. Den finnes i to viltvoksende underarter, Fjellkvann og Strandkvann.


Bladstilker av Vossakvann
Kvann, og da i hovedsak Fjellkvann, har i Norge blitt brukt som grønnsak og som medisinplante i flere hundre år. Kvanndyrking er omtalt i sagaer fra vikingetiden. I Snorres kongesagaer kan en lese at Olav Tryggvason kjøpte store kvannstilker på torget i Trondheim for å blidgjøre sin dronning Tyra. Dyrking av kvann ble gjort i såkalte kvanngarder og kvanndyrking har gjennom historien også satt sitt preg på stedsnavn rundt om i hele Norden. Kvann har også vært en viktig plante i den samiske kulturen.

Vossakvann er en kultivert form av Fjellkvann, som skiller seg ut ved at bladsteglene er delvis fylte og at den har en mildere smak. Som navnet tilsier stammer denne fra Voss, der den har vært vanlig å dyrke på gårdene helt fram til i dag.  


Vossakvannplanter 6 måneder gamle
Vossakvann regnes som den eneste kultiverte grønnsaken med sitt opphav i nordisk flora. Om det har vært dyrket lignende kultiverte former av kvann ellers i Norge vites ikke, men det er bare på Voss at denne kulturformen av planten har blitt dyrket fram til i dag. Det er derfor mange grunner til å ta vare på denne kulturskatten.

Høsten 2014 fikk vi gjennom Planteklubben for grønnsaker potet og urter noen frø av Vossakvann fra Karl Aa. Disse frøene stammer opprinnelig fra gården Markusteigen. Våren 2015 dukket det opp 4 små spirer i kjøkkenhagen som vokste godt utover sommeren og høsten. Kvann er i utgangspunktet en toårig plante, men den kan leve i flere år avhengig av vekstforholdene. Uansett vil den dø det året den blomstrer. I 2016 blomstret to av plantene våre, noe som på høsten resulterte i at vi kunne plukke flere tusen frø. Disse frøene har vi delt til interesserte i hele landet, i tillegg til at vi har sendt en pose med frø til Danmark. 

Gården Markusteigen som ligger i Langedalen på Voss,
Foto: Svein Ulvund © 2000 
Nylig ble vi kontaktet av Karl Aa som kunne fortelle at Vossakvann fra Markusteigen var forsvunnet fra sitt opprinnelige voksested. Han var i gang med en redningsaksjon for å prøve å berge denne "linjen" av Vossakvann. Vi sendte derfor det vi hadde av frø til Karl. Dette har gitt startskuddet for et prosjekt for å ivareta og videreforedle Vossakvann generelt og Markusteigen spesielt. 

Vi satte i høst ganske mange frø og håper at vi i år kan få etablert en egen kvanngard her i Småøran kjøkkenhage. På denne måten kan vi bidra til å bevare Vossakvann.   

Les mer om Vossakvann

Vossakvann - en av våre eldste kulturplanter - Nibio 


Vossakvann i full blomst. Kvann er som en magnet på innsekter. Her er en villbie på besøk!


  

Kommentarer

Populære innlegg