Sikker avling med mangfold i kjøkkenhagen!

Etter at vi begynte å utvide mangfoldet av grønnsaker og andre spiselige vekster i kjøkkenhagen, har vi med all tydelighet erfart en kunnskap som for mange har gått i glemmeboka. 

Vi som dyrker i de delene av landet som har stor variasjon i værforholdene fra år til år, er godt kjent med hvor uforutsigbart det er når høsten kommer og resultatet av årets avling kommer til syne. 
Det er en kjent sak at mange ettårige grønnsaksvekster trives i en varm sommer med mye sol. Det er derimot mange forhold som spiller inn og som avgjør hvor mye en får høstet. Mange av disse forholdene er godt kjente, men noen påvirkninger på vekst er ukjente. 

I 2015 skrev vi blogginnlegget "Redd en grønnsak" der vi blant annet beskrev viktigheten av å velge plantesorter som er tilpasset forholdene planten skal vokse i. Men når mange av disse forholdene varierer fra år til år, er det ikke alltid like enkelt å velge de riktige sortene. 

Sikkerheten ligger i mangfoldet
Vi som driver med hobbydyrking av grønnsaker er i dag på ingen måte avhengig av en god avling for å overleve vinteren, eller for å sikre oss en grei inntekt gjennom året. Det er derimot både kjedelig og lite motiverende å legge mye arbeid ned i kjøkkenhagen og oppleve dårlig resultat. 
En kan derimot ved enkle grep tilpasse kjøkkenhagen slik at en sikrer seg en god avling under ulike vekstforhold. Svaret ligger i mangfoldet. Ulike vekster trives under ulike vekstforhold og har du en kjøkkenhage med et stort mangfold av vekster vil det nesten alltid være noen som trives. Hvilke sorter som trives fra år til år kan en ikke forutse, men du vil alltid ha noe å høste. Mange flerårige grønnsaksvekster som f.eks. rabarbra trives svært godt under en kald og "lang" vår med mye nedbør, mens mange av de ettårige grønnsaksvekstene gir større avling under varmere forhold og litt mindre nedbør. 

Sortmangfold
Men det er ikke bare mangfold av ulike grønnsaker som avgjør hvor mye du får høstet. Det er også av betydning å ha et mangfold av sorter av samme grønnsak. Vi ser dette tydelig når vi dyrker potet.


Høsting av gulrøtter av sortene Atomic Red og Jaune du Doubs
I år har vi hatt en generelt dårlig potethøst med få knoller og små poteter. Unntaket er sorten Gulløye som har gitt oss en stor og flott avling. Sesongen 2016 var derimot en dårlig sesong for Gulløye, sorten Folva gav normalavling mens sorten Blå kongo gav kjempefin avling dette året. Sesongen 2015 hadde vi stor og flott avling av både Gulløye og Folva, mens Blå kongo gav en veldig dårlig avling. Alle disse potetsortene dyrkes ved siden av hverandre, i samme type jord og får akkurat samme mengde gjødsel. 
Et annet eksempel er gulrot. Vi har de tre siste årene dyrket sortene Atomic Red og Jaune du Doubs. I 2015 gav begge disse sortene god avling med omtrent like store gulrøtter. I 2016 ble Jaune du Doubs betydelig større enn Atomic Red. I år er det Atomic Red som gir de største gulrøttene. Begge sortene har vi dyrket i en og samme dyrkningskasse. Begge sortene har fått samme gjødsling, men vi har gjødslet litt ulikt fra år til år, noe som også kan ha påvirket veksten.  

Tilbake til røttene
Vi har i dag mye kunnskap om plantedyrking som tidligere generasjoner ikke hadde. Vi har derimot fortsatt mye å lære av våre forfedre. Urbefolkningen i Andesfjellene har i flere 1000 år livnært seg på å dyrket grønnsaker i et utfordrende klima med store årvise variasjoner. For å sikre seg en stabil matforsyning dyrker de et utall ulike grønnsaksvekster og en rekke ulike varianter av den enkelte grønnsaken. På denne måten vil det nesten alltid være noen sorter som gir bra avling tiltross for ulike vekstforhold. 

I Norge har det nok aldri vært vanlig å dyrke så mange sorter som i Andesfjellene. Det har derimot vært tradisjon for å dyrke sorter som var tilpasset vekstforholdene på stedet. Det var nok også mye vanligere å dyrke flere ulike kornslag og potetsorter for 100 år siden enn det er i dag. En skal ikke så mange tiår tilbake i tid før mangfoldet av ulike vekster og plantesorter som ble dyrket rundt om på de ulike gårdene var betydelig større enn i dag.


Kommentarer

Populære innlegg