Hobbydyrking av jordskokk

Våren 2014 prøvde jeg for første gang å dyrke jordskokk.

Jordskokk i blomst
Jordskokken (Helianthus tuberosus),er en flerårig plante som tilhører solsikkeslekten.Den kommer opprinnelig fra de østlige delene av USA, der den har vært brukt som matplante blant urbefolkningen i uminnelige tider. Jordskokk er en flerårig plante som danner knoller, nesten på samme måten som for potet. Jordskokk kom til Norge på midten av 1600-tallet, men ble raskt utkonkurrert av poteten. I nyere tid har den vært dyrket i mange hager som staude, men i mindre grad som matplante.
Første spire den 28.mai
Jordskokk er relativt enkelt å dyrke. Jeg satte setteknoller på drill(renner) på samme måten som for potet. En av utfordringene for å lykkes med jordskokk er å finne riktig sort. Knollstørrelse og avling avtar jo lenger nord den dyrkes. Dette har sammenheng med «daglengde». Jordskokk trenger generelt korte dager for å begynne å blomstre og danne knoller. Knolldannelsen kommer derfor ikke skikkelig i gang før langt ut på høsten her i Trøndelag. Det finnes en rekke ulike sorter jordskokk. Noen sorter er mindre avhengig av daglengde og gir større avling og knoller under «norske» forhold. En slik sort er Dagnøytral. Dagnøytral ble introdusert som egen sort på 1970-tallet, og er kanskje den vanligste sorten i norske hager.
Ulempen med Dagnøytral og andre sorter som ikke er like avhengig av kort daglengde, er at disse ofte har mer knudrete og ujevne knoller som er vanskeligere å skrelle. 
15.september.Jordskokken har startet blomstringen. Noen av plantene er nå 2,5 meter høye.
Jordskokk kan fort bli et ugressproblem, da kun små biter av knoller kan danne nye planter. Noen sorter kan også danne knoller relativt langt fra «morplanten», og derfor også spre seg «raskt» på denne måten. Dagnøytral sprer seg langsomt i forhold til mange andre sorter, og kan derfor anbefales til den som vil dyrke jordskokk som staude sammen med andre vekster. Dette har også sin fordelt ved dyrking på drill. Da knollene til Dagnøytral vokser mer i «klump», vil dette også være med på å gi mer ujevne knoller. Dette fører også til at høsting av knollene hos Dagnøytral er litt arbeidskrevende.

6.desember. Siste høstingsdag i 2014
Selve jordskokkplanten kan bli svært storvokst. De største hos meg ble 2,5 meter høye. Stenglene er kraftige og det kommer flere stengler som forgreiner seg fra hver setteknoll. Den grove stilken gjør at plantene tåler vind relativt godt. Plantene tåler derimot ikke storm slik jeg hadde høsten 2014. Flere planter knakk rett av i stormen. Min anbefaling er derfor å plante jordskokk på en litt lun og skjermet plass, eller binde plantene opp. 

Mine planter begynte å blomstre rundt den 15.september, og jeg fikk etter hvert en enorm blomstring. Jordskokk må anses som en ferskvare. Lagring etter opptak er mulig, men å få til en god vinterlagring er etter min erfaring ikke like lett. Dette skyldes jordskokkens tynne skal, som gjør at den tørker lett ut, i tillegg til at den er veldig utsatt for råtesopp under lagring. Jordskokken tåler derimot frost og tele (ned mot -20 grader), da den danner frostvæske. Jordskokk kan derfor høstes både høst og vår. Sesongens setteknoller kan tas opp og fordels på våren, så kan du spise resten.


Avling fra tre jordskokkplanter
Dyrking av jordskokken Dagnøytral på drill i min kjøkkenhage kan sies å være en suksess. Hver plante gav mellom 2-3 kg knoller. Hvor mye den fine sommeren i 2014 hadde å si for det gode resultatet er vanskelig å si. Jordskokk blir det nok dyrket også sesongen 2015. 40 planter slik jeg satte i 2014 blir det nok ikke, da 100 kilo jordskokk fort blir i meste laget selv for en familie på fem.

Les mer om jordskokk:

Norsk produksjon av jordskokk - Bioforsk

Jordskokk fra Ontario - Skog og landskap

Jordskokk Helianthus tuberosus – Efferus frø


Kommentarer

Populære innlegg